หน้าหลัก > นโยบายการคืนสินค้า
นโยบายการคืนสินค้า

 

การคืนสินค้าและแลกเปลี่ยน

คุณมีสิทธิเปลี่ยนขนาด หรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเปลี่ยนและคืนสินค้านี้ ทั้งนี้ เราขออภัยที่คุณไม่พึงพอใจกับสินค้าของเรา

 

วิธีการคืน หรือเปลี่ยนขนาด

1. คลิก 'ติดต่อเรา' บนหน้าเว็บไซต์เพื่อส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยแจ้งรายการสินค้า ความต้องการเปลี่ยนหรือคืน และเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน คุณจะได้รับการติดต่อกลับจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โดยเร็วที่สุด โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะกำหนดที่อยู่ที่คุณจะส่งสินคืนให้

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาแจ้งการเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าดังนี้

-   "หัวข้อเรื่อง" ให้ระบุ "ขอเปลี่ยน (คืน) สินค้า"

- "ข้อเสนอแนะ" ให้ระบุรหัสสินค้า วันที่สั่งซื้อ และจำนวนที่ขอเปลี่ยนหรือคืนให้ชัดเจน

2. ดำเนินการส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยคุณออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน

3. เมื่อเราได้รับแพคเกจของคุณแล้ว เราจะดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินตามเงื่อนไขการคืนของเรา

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า

1. คุณมีเวลา 15 วันในการตัดสินใจว่าสินค้านั้นเหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่ หากคุณต้องการเปลี่ยนหรือคืน กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างบน

2. สินค้าที่กำหนดหมายเหตุห้ามคืนบนหน้าสินค้านั้น หรือสินค้าที่ใช้การลดราคาตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ไม่อยู่ในรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

3. สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ภายในแพกเกจหรือห่อตามสภาพเดิม พร้อมป้ายสินค้าดั้งเดิม ตัวสินค้า ป้ายสินค้า และแพกเกจหรือห่อต้องไม่ชำรุด เสียหาย สินค้าไม่ผ่านการล้าง ซัก ฟอก หรือกระบวนการใดซึ่งจะถือว่าเป็นสินค้าใช้แล้วและห้ามเปลี่ยนหรือคืน

4. การส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยน ต้องส่งไปยังที่อยู่ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเท่านั้น ห้ามส่งไปยังที่อยู่จ่าบนหน้ากล่องหรือซองสินค้า

5. เราจะคืนเงินค่าสินค้าให้ต่อเมื่อเราได้รับสินค้าในสภาพเดิมตามข้อ 3. และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

6.   เราไม่รับคืนสินค้าที่คุณส่งคืนโดยไม่ได้ติดต่อเรา

7. เราไม่รับพัสดุที่ส่งคืนโดยใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ค่าจัดส่งคืนไม่สามารถขอคืนได้

 

ที่อยู่การคืนสินค้า

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดใน วิธีการคืนและเปลี่ยนขนาด